Моральна шкода – поняття, класифікація, відповідальність

Моральна шкода – поняття, класифікація, відповідальність

Загальноприйнятим розподіленням класифікацій завданої шкоди, яка затверджена у законодавстві України, є її поділ на матеріальну та моральну. Для визначення матеріальної шкоди і збору доказів, зазвичай, питань не виникає. Адже вона полягає у завданні збитків чи втраті, які особа отримала або неминуче зазнає. Тому їй необхідно буде відновлення первісного стану, яке було до спричинення злочину.

Для визначення моральної шкоди не є усе так очевидно, тому що, як правило, вона є нематеріальною, а тому і полягає в оцінці. Поняття оцінки, яке у кожному випадку розуміється по різному, з урахуванням не лише норм права, але і життєвих факторів. Зумовлюється складність у визначенні розміру заподіяної моральної шкоди, а головне в її доказі.

Стаття 23 Цивільного кодексу України зазначає, що особа має право на компенсацію моральної шкоди, якщо її права були порушенні.

До моральної шкоди відноситься:

– фізичний біль або страждання, які особа відчуває при отриманні каліцтва або інших ушкоджень для її здоров’я;

– душевні страждання, яких особа зазнала через заподіяння протиправних дій або поведінки щодо неї самої, членів її сім’ї або близьких родичів;

– душевні страждання, які особа отримала в наслідок знищення або пошкодження її майна;

– неповага або приниження гідності особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Які компенсації передбачені законом?

Для призначення розміру грошової компенсації моральної шкоди, потрібно звернутися до суду, який визначить факт злодіяння та в залежності від складності правопорушення, тяжкості завданих фізичних та моральних страждань, порушення можливостей потерпілого, ступінь злодіяння особи, яка є винною у завданні моральної шкоди, якщо є підстави для відшкодування, а також з урахуванням усіх супутніх обставин, які мають важливе значення. Для визначення розміру відшкодування, суд враховує принцип справедливості.

До моральної шкоди відноситься, встановлений факт завдання каліцтва або іншого ушкодження здоров’я людини, яка може претендувати на відшкодування одноразово або шляхом отримання щомісячних платежів.

В законодавстві також передбачена моральна шкода людині, яка пережила смерть близької людини, тоді відшкодування може отримати чоловік (дружина), батьки (усиновлювачі), діти, або інші особи які проживали з померлою людиною в одній сім’ї.

Крім того, стаття 23 Цивільного кодексу України свідчить, що можливе відшкодування моральної шкоди шляхом публічного вибачення, спростування перед громадськістю неправдивої інформації. Цей пункт відноситься до дій немайнового характеру.