Чи може ФОП включити до витрат кошти, сплачені за програмне забезпечення?

Чи може ФОП включити до витрат кошти, сплачені за програмне забезпечення?

Дуже часте і обумовлене запитання, тому спробуємо розібратись. Є можливість у ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат кошти, сплачені за придбання програмного забезпечення, що використовується для ведення господарської діяльності?

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців визначений ст. 177 ПКУ

Згідно з п. 177.2 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем, встановлений п. 177.4 ПКУ.

Відповідно до пл. 177.4.5 ПКУ до складу витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування не включаються:

? витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності такою фізичною особою – підприємцем;

? витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів;

? витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;

? витрати на придбання та утримання основних засобів, визначених абзацами восьмим – десятим пл. 177.4.6 п. 177.4 ПКУ;

? документально не підтверджені витрати.

Підпунктом 177.4.6 ПКУ визначено, що фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації зокрема, підлягають витрати на придбання нематеріальних активів.

Згідно з п. 4 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Мінфіну від 18.10.1999 р. Ме 242. нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Підпунктом 177.4.9 ПКУ встановлено, що амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, самостійно установленого фізичною особою, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів. Для групи 4 «Нематеріальні активи» – відповідно до правовстановлюючого документа, але не менше як два роки. Дія цього пункту поширюється виключно на об’єкти основних засобів та нематеріальних активів, витрати на придбання чи самостійне виготовлення яких підтверджені документально.

Отже, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування має право (за власним бажанням) віднести до складу витрат амортизаційні відрахування з вартості придбання програмного забезпечення, що використовується для ведення господарської діяльності, витрати на придбання якого підтверджені документально з відповідним веденням окремого обліку таких витрат.