Встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості

Встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості

Усі земельні ділянки мають свою площу та мають межі, що розділяють одну територію від іншої. Бувають ситуації, коли у власників виникає необхідність встановлювати межі земельної ділянки на місцевості. Найчастіше це треба робити у наступних випадках:

? буріння свердловин;

? придбання земельної ділянки новим власником;

? під час проведення будівництва на земельній ділянці;

? при межових спорах із суміжними землевласниками/землекористувачами;

? пошкодження або втрата раніше встановлених межових знаків.

Як встановлюються межі?

Встановлення меж земельної ділянки складається з кількох кроків:

1️⃣ Укладення договору із землевпорядною компанією на складання технічної документації для встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі. Для укладення договору з землевпорядною організацією необхідно надати такі документи:

? копію документа, що посвідчує особу та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

? копію документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно, що розташоване на цій земельній ділянці (за наявності);

? копію документа, що посвідчує право власності (користування) на земельну ділянку (за наявності);

? рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади про надання дозволу на відведення земельної ділянки у власність або користування з викопіюванням, на якому зазначене її місце розташування.

2️⃣ Підготовчі роботи – аналіз вихідних матеріалів, даних Державного земельного кадастру, правових підстав надання земельної ділянки у власність (користування), відомостей про наявність спірних питань щодо меж земельної ділянки тощо.

3️⃣ Топографо-геодезичні роботи – виконання геодезичних зйомок на місцевості для визначення поворотних точок меж земельних ділянок та встановлення межових знаків.

⚜️ Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) інженер-землевпорядник здійснює в присутності власників або користувачів земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або уповноважених ними осіб. Проведення цієї процедури за відсутності власників (користувачів) суміжних земельних ділянок у  випадку їх нез’явлення можливе лише якщо вони були належно повідомлені про час проведення вищезазначених робіт, про що зазначається в акті приймання-передачі межових знаків на відповідне зберігання.

⚜️ Непогодження сусідами меж земельної ділянки не являється підставою для прийняття рішення органами місцевого самоврядування про відмову у затвердженні технічної документації на земельну ділянку та відмови у передачі такої земельної ділянки у власність заявника.

4️⃣ Камеральні роботи – складання та оформлення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.