Опікунство в Україні: як правильно оформити?

Опікунство в Україні: як правильно оформити?

В силу різних життєвих обставин людина може стати недієздатною і для захисту його прав необхідна підтримка держави. Опікунство в Україні – правовий інститут, метою якого є забезпечення нормальних умов життєдіяльності та представлення інтересів громадян, які не мають можливості здійснювати турботу про себе самостійно.

До групи таких людей входять малолітні діти, неповнолітні, а також повнолітні особи, які мають проблеми зі здоров’ям, які обмежують їх дієздатність.

Хто може отримати статус опікуна або піклувальника?

Встановлення опіки, піклування – визначення органами виконавчої влади або судовою інстанцією осіб, в чиї обов’язки входить турбота про дітей, які залишилися без батьків, або дорослих з обмеженою дієздатністю.

Вимоги до людини, яка бажає одержати згадані правові статуси, визначені статтею 63 Цивільного кодексу і полягають в наступному:

1️⃣ В даному питанні перевага надається родичам.

2️⃣ Велике значення мають особисті взаємини сторін.

3️⃣ Опікуном може стати виключно дієздатна фізична особа, яка має можливість забезпечити потреби підшефного.

4️⃣ Необхідна наявність добровільного бажання, зафіксованого в письмовому вигляді.

З огляду на серйозний характер ситуації, представники державної влади підходять до вибору опікуна максимально уважно, пріоритет буде відданий тому, хто зможе краще дбати про підопічного. Крім того, враховуються особисті побажання особи з обмеженими можливостями.

Не можуть призначати опікунами людей, які зловживають наркотичними, алкогольними речовинами, що мають небезпечні інфекційні, смертельні захворювання, судимість за тяжкі правопорушення, позбавлені батьківських прав.

Опіка в Україні: права і обов’язки опікунів і піклувальників

Отримавши відповідальність за близьку людину, опікун отримує певну кількість прав і зобов’язань, серед яких:

? створення нормальних побутових умов, належний догляд і, при необхідності, лікування;

? турбота про правильний розвиток, навчання і необхідне виховання дитини;

? прийняття відповідних заходів у випадках порушення інтересів підшефного;

? вимога у третіх осіб повернення підопічного, якщо має місце його незаконне утримування;

? висновок юридичних угод від імені недієздатного родича.

Відмінність правочинів піклувальника полягає у відсутності права на укладення угод за свого підопічного. Він лише надає згоду на такі дії.

Опікунство над дитиною: порядок оформлення

Відповідно до вітчизняного законодавства діти, позбавлені батьківського піклування до 14 років повинні бути під опікою, а підліткам 14-18 років призначається піклувальник.

Опіка над дитиною встановлюється, якщо його батьки:

✅ невідомі;

✅ обмежені в батьківських правах або позбавлені їх;

✅ померли;

✅ вважаються безвісти зниклими;

✅ визнані недієздатними;

✅ заарештовані або відбувають покарання за проступки кримінального характеру;

✅ оголошені в розшук;

✅ мають захворювання, яке не дозволяє виховувати дітей;

✅ знаходяться на окупованій території.

Для визначення необхідності в такій допомозі уповноважений орган опіки та піклування в Україні проводить 2-місячну перевірку, націлену на виявлення підтверджуючих фактів. Якщо така інформація виявлена, неповнолітній отримує офіційний статус сироти.

Як оформити опікунство над дитиною: перелік документів і процедура

Для розгляду цього клопотання про опіку слід подати в службу у справах дітей за місцем фактичного проживання заявника наступний список документації:

? заяву від бажаючого отримати опікунський статус;

? копії головних сторінок паспорта;

? довідку або декларацію про доходи за останній піврічний період;

? свідоцтво про шлюб (для людей, що мають дружину/чоловіка);

? свідоцтво про обов’язкове проходження спеціального навчання з виховання дітей (крім рідних);

? документ, що підтверджує наявність власної або орендованої житлової площі;

? висновок про поточний стан здоров’я заявника (додаток 5 до постанови КМУ 866);

? довідку психіатра, а також нарколога про відсутність захворювань, різних залежностей у того хто подає заяву і його сім’ї;

? документ про несудимість;

? згода осіб, які проживають з заявником, на взяття під опіку, оформлене в письмовому вигляді і нотаріально завірене (якщо підшефний буде жити з ними разом).

Відповідний вимогам комплект документів реєструють, вносять інформацію в базу даних, в десятиденний термін проводять перевірку житлово-побутових умов хто звернувся і готують висновок про можливість задоволення прохання. Остаточне прийняття рішення щодо опіки над дитиною займає до 30 днів, компетентний орган може задовольнити прохання чи відмовити із зазначенням причини та порядку оскарження.

Опікунство над дитиною в Україні: державна допомога

Представникам підростаючого покоління, які перебувають під опікою, покладена державна фінансова допомога. Щомісячні виплати призначаються опікунам на утримання підопічних у розмірі 2-х прожиткових мінімумів, встановлених для відповідного віку. Варто враховувати, що така підтримка не надається дітям, що живуть в спеціалізованих навчальних закладах на бюджетному фінансуванні. Допомога буде виплачуватися виключно за періоди перебування підшефного вдома.

Крім цього, при розрахунку суми цієї допомоги враховується наявність інших видів виплат, таких як аліменти, різні стипендії і пенсія. Якщо особа отримує будь-яку додаткову підтримку, допомога буде дорівнювати різниці між подвійним прожитковим мінімумом і відповідною грошовою допомогою.

Пакет документів, які необхідно підготувати, перед тим як почати процедуру опікунства над дитиною в Україні для держвиплат:

⚠️ заяву безпосереднього опікуна;

⚠️ рішення компетентного органу про встановлення піклування або опіки;

⚠️ копія метрики підопічного;

⚠️ довідка з місця проживання, того хто звернувся про склад сім’ї, або довідка з дитячого навчального закладу;

⚠️ інформація про інші види фінансової допомоги;

⚠️ медичний висновок про інвалідність дитини у віці до 18-річчя (при наявності цього статусу).

Якщо заявник живе не за місцем реєстрації, він зобов’язаний подати в органи соцзахисту довідку про те, що не отримує аналогічної допомоги за місцем своєї прописки. Допомога сплачується до досягнення повноліття підшефного. Підставами для припинення фінансової підтримки є втрата прав опікуна, одруження/заміжжя, працевлаштування, передача батькам і усиновлення дитини.

Як оформити опікунство над літньою людиною в Україні

Крім малолітніх осіб, можуть виникнути обставини, коли в додатковій турботі й увазі потребуватиме людина солідного віку. З метою забезпечення таким людям якісних побутових умов, гарантування необхідного лікування, догляду також призначається опікун.

Отримати право догляду старого підопічного можуть повнолітні дієздатні громадяни, переважно родичі, які мають матеріально-житлові можливості та не мають інтересів, які суперечать інтересам підшефного.

Особа, яка здійснює опікунство, зобов’язана створити пенсіонеру нормальні умови життя, не порушувати його майнові, а також немайнові права. До того ж, така людина має право вимагати повернення незаконно утримуваного підопічного і укладати за нього правові угоди.

Головними нормативними актами, що регулюють аспекти процедури встановлення і здійснення безпосереднього опікунства над літньою людиною, є Сімейний та Цивільний кодекси.

Як оформити опікунство над людьми похилого віку: процедура

Статуси попечителя і опікуна надаються спеціально уповноваженим органом, а також судом. Першою умовою для їх встановлення є зафіксований факт недієздатності громадянина, після чого потрібно зібрати і подати передбачені законодавством документи в одну з державних інстанцій, потім отримати позитивне рішення.

Документи для оформлення опікунства в Україні:

⚠️ Заява майбутнього піклувальника.

⚠️ Заява підшефного.

⚠️ Судове рішення, яке фіксує недієздатність похилого особи (при необхідності).

⚠️ Документація, що підтверджує матеріальне становище заявника.

⚠️ Медичний висновок з даними про здоров’я хто подає прохання.

⚠️ Довідка про несудимість.

⚠️ Документ про наявність житлоплощі у того хто звертається.

⚠️ Свідоцтво про шлюб або розлучення.

⚠️ Довідка про належний поточний стан житла заявника.

Після розгляду наданої документації органами влади в місячний термін приймається рішення позитивного характеру або мотивовану відмову, який можна оскаржити.