Правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

Правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

В Конституції України визначається, що іноземці та особи без громадянства, які легально перебувають в Україні, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть ті ж обов’язки, що і громадяни України, за винятком Конституції, законів або міжнародних договорів України.

Іноземці, які проживають в Україні, можуть працювати на підприємствах, установах і організаціях або займатися іншою роботою на підставах і в порядку, встановленому для громадян України.

Робота іноземців та осіб без громадянства може поширюватися на різних посадах у одного або декількох (двох і більше) роботодавців за умови дозволу роботи на кожній посаді.

Робота іноземних високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без дозволу на сумісність, якщо термін трудового договору на посаді не перевищує термін дії перепустки на первинному робочому місці.

Іноземний найманий працівник може відповідати посаді, визначеної пропуском тимчасово відсутнього співробітника, за умови, що в календарному році з’єднання триває не більше 60 календарних днів.

Іноземці та особи без громадянства не можуть бути призначені на посаду або зайняті працевлаштуванням в разі, якщо відповідно до законодавства присвоєння відповідної посади або ведення відповідного виду діяльності пов’язаний з володінням українським громадянством, якщо тільки інше надається міжнародними договорами України, згода на обов’язок Верховної Ради України.