ЄДИНИЙ ПОДАТОК У 2021 РОЦІ В УКРАЇНІ (ЧАСТИНА 2)

ЄДИНИЙ ПОДАТОК У 2021 РОЦІ В УКРАЇНІ (ЧАСТИНА 2)

Особливості бухгалтерського обліку для платників єдиного податку

Бухгалтерський облік необхідний для своєчасного ведення операцій, правильності нарахувань сплат і податків.

Для ФОП 1, 2 і 3 груп (крім платників ПДВ) облік і відображення отриманих доходів у Книзі обліку доходів повинні здійснюватися щодня. Юрособи платять за загальною методикою спрощеного обліку.

Також для 2 і 3 груп незалежно від обраного виду діяльності в разі перевищення обсягу доходу в 1 млн грн в календарному році застосування реєстратора розрахункових операцій є обов’язковим. Виняток становлять підприємці, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту.

Оподаткування ТОВ в Україні

Здавалося б, з прийняттям в Україні Податкового кодексу, який повинен був стати головним законом, контролюючим і регулюючим систему розрахунку всіх обов’язкових платежів і форми їх виплати юр. особами до держбюджету, нарешті вдасться стабілізувати систему оподаткування. Але варто було закону вступити в силу, як вибухнула низка змін, доповнень і поправок. І, всупереч всім очікуванням платників податків, прийняття ПК практично ніяк не покращило ситуацію з лабільністю податкової системи в Україні.

Останні ключові зміни оподаткування для підприємств

Простежуючи динаміку доповнень і поправок, внесених в ПК в 2018 році, можна зробити висновок: в принципі, ніяких кардинальних змін не відбулося. Деякі правки можна вважати уточнюючими або такими, що відносяться до вузькопрофільних підприємств.

Торік зміни в оподаткуванні ТОВ в Україні в першу чергу торкнулися підприємств з сумарним обсягом доходу понад 50 мільйонів євро протягом останніх 12 місяців. А також тих організацій, у яких за цей же період загальна сума сплачених зборів та платежів до бюджету перевищує один мільйон євро.

Зараз чинне законодавство передбачає два режими оподаткування. Це спрощена або загальна система оподаткування юридичних осіб (Україна). Кожне підприємство повинно вибрати максимально прийнятний для нього податковий режим в залежності від запропонованого виду діяльності, схеми роботи, передбачуваних оборотів та інших важливих чинників, які, так чи інакше, будуть впливати на господарську діяльність юр. особи.

Які податки платить підприємство в Україні в залежності від обраного ним режиму оподаткування? Щоб відповісти на це питання, пропонуємо розглянути детальніше обидві системи.

Спрощений режим оподаткування   

Юридичні особи, які використовують спрощену систему, сплачують податок від загальної виручки. І на відміну від підприємств на загальній системі, для ТОВ на спрощеному режимі не враховується стаття витрат.

Новий спрощений режим, який набув чинності з 2012 року, зменшив ставку оподаткування і збільшив граничний обсяг виручки. У 2015 році кількість груп, які сплачують єдиний податок, зменшилася з 6-ти до 4-х. На сьогоднішній день спрощена система для юросіб представлена двома групами – 3-ою і 4-ою.

Хто може бути платником єдиного податку?

На сьогоднішній день в Україні існує чотири групи платників податків. При чому, підприємці можуть застосовувати першу, другу, третю, а ТОВ тільки третю.

Важливо: 3-і групи можуть вибрати заклад із сумарним прибутком за останні 12 місяців не більше 5 млн грн, при цьому певних обмежень в кількості найманих працівників для ТОВ не передбачено.

Що стосується четвертої групи, то її можуть застосовувати тільки ті юрособи, які раніше сплачували до держбюджету, фіксований сільськогосподарський збір.

Ставка єдиного податку для ТОВ

Підприємства, що використовують спрощену систему, сплачують до бюджету тільки єдиний податок для ТОВ. Ставка є фіксованою і залежить від групи платника податків.

Процентні ставки ЄП для третьої групи встановлені в таких розмірах:

? для НЕ платників ПДВ 5% від суми доходу. У цьому випадку ПДВ вже включено до складу ЄП;

? для платників ПДВ 3% суми доходу. ПДВ сплачується до бюджету відповідно до ПК.

У прибуток ТОВ включаються дохід від продажів, безоплатно отримане майно (роботи, послуги), кредиторська заборгованість, термін давності якої минув тощо. У дохід платника єдиного податку не включається ПДВ, суми кредитів, фіндопомога (якщо вона повернена протягом 12-ти місяців), повернення товарів або грошових коштів за договором розірвання (гарантії і т.п.), внески в статутний фонд ТОВ та інше.

Єдиний податок і ПДВ

Всі ТОВ, які є платниками ПДВ і використовують спрощену систему оподаткування, повинні зареєструватися платником ПДВ та єдиного податку за ставкою 3%. Платники єдиного податку зобов’язані дотримуватися обов’язкові норми оподаткування ПДВ, встановлені для загальної системи.

Загальна система оподаткування

Юридична особа, що використовує загальний режим, сплачує два основні податки: податок на прибуток і ПДВ. Причому, підприємство, у якого сума виручки (доходу від реалізації) за будь-які 12 календарних місяців не перевищує одного мільйона гривень, в праві не реєструватися платником податку на додану вартість.

Зверніть увагу: законодавством України передбачено, що юрособа на загальній системі оподаткування без ПДВ може добровільно анулювати реєстрацію платника податку на додану вартість.

Податок на прибуток підприємств

У 2019 податок на прибуток сплачують усі ТОВ, які використовують загальний режим. Отже, щоб визначити суму, що підлягає до сплати в бюджет, слід визначити прибуток підприємства, яка розраховується за підсумками бухгалтерського обліку з фін. результату. У 2019 ставка податку на прибуток склала 18%.

Підприємства з річним доходом від діяльності (без непрямих платежів) не більше 20-ти мільйонів гривень подають звітність з податку на прибуток один раз на рік. Якщо річна виручка перевищує дану суму, юрособа подає звітність 1 раз на квартал. Відповідно, сплата цього податку здійснюється або один раз на рік за підсумками подання річної декларації (до 10-го червня), або щоквартально.

Податок на додану вартість в 2022 році

Податком на додану вартість називається податок, який включається у вартість товарів або послуг. Тобто, цей податок можна побачити на кожному чеку в будь-якому супермаркеті. Непрямим шляхом він оплачується покупцем, але в бюджет перераховується продавцем.

В принципі, в 2019 році ПДВ залишився без змін.

Система розрахунку ПДВ, контролю та сплати його до бюджету має три важливі складові:

✅ систему електронного адміністрування (СЕА) ПДВ,

✅ єдиний реєстр ПН,

✅ спеціальні електронні документи, які проходять реєстрацію в єдиному реєстрі – податкові накладні та розрахунки коригування.

Які пільги з оподаткування передбачені для ТОВ в Україні? Пільгове оподаткування ТОВ в Україні відповідно до чинного законодавства передбачає сплату обов’язкових зборів і платежів до держбюджету за спеціальними зниженими ставками. Наприклад, для представників малого бізнесу встановлена ставка податку на прибуток 0%. Для суб’єктів програмної індустрії вона становить 5% (плюс звільнення від сплати ПДВ).