Єдиний податок у 2021 році в Україні (частина 1)

Єдиний податок у 2021 році в Україні (частина 1)

В Україні існує 4 групи єдиного податку. До першої і другої груп відносяться тільки фізособи-підприємці, до третьої групи можуть відноситися юридичні особи. До четвертої групи належать тільки сільськогосподарські товаровиробники. Раніше в Україні було 6 груп, але в рамках податкової реформи було прийнято рішення скоротити їх кількість до 4-х. Знаючи характеристики всіх груп, підприємець має можливість вибрати найбільш оптимальну для ведення свого бізнесу.

Що таке єдиний податок в Україні?

Система оподаткування в Україні для юридичних і фізичних осіб ділиться на 2 види: загальна та спрощена.

Загальна система залежить від бази оподаткування, відповідно, при розрахунку прибутку з неї сплачується певний відсоток.

У спрощеній системі оподаткування розрахунок ставки так званого єдиного податку здійснюється відповідно до фіксованих ставок для 1 і 2 групи і відсотку від доходу для 3 групи.

Зміни щодо єдиного податку в 2022 році

Для 1 групи ставка єдиного податку, як і раніше, становить до 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який за станом на 1 січня 2020 року дорівнює 2102 грн. Відповідно, для ФОП 1 групи максимальна сума єдиного податку – 210,2 грн.

Для платників податків, що відносяться до 2 групи, прив’язка до показника мінімальної зарплати також залишилася незмінною, а саме до 20% від суми мінімальної заробітної плати, яка в 2020 році дорівнює 4723 грн. Відповідно, максимальна ставка єдиного податку тепер становить 944,6 грн.

У 3 групі ставка єдиного податку розраховується залежно від доходу. Це означає, що у платників ПДВ вона залишається на рівні 3%, а у неплатників – на рівні 5%.

Місцеві ради (міські / селищні / сільські) встановлюють ставку єдиного податку для 1 і 2 груп. Для окремих видів діяльності (або в окремих населених пунктах) податкова ставка може бути менше максимального рівня.

Якщо місцева рада не приймала рішення про зміну ставки, то діє остання прийнята. Якщо рада взагалі ніколи не приймала ніякого рішення щодо ставки єдиного податку, то діє максимально допустима. Якщо діяльність ФОП поширюється на територію кількох рад – то також потрібно платити єдиний податок за максимальною ставкою.

Групи єдиного податку в Україні

Спрощена система оподаткування в даний час ділиться на 4 групи. Давайте докладніше зупинимося на кожній групі і розглянемо особливості.

1️⃣ До першої групи входять ФОП, які тільки здійснюють продаж або господарську діяльність, надаючи населенню різні послуги, не використовуючи працю будь-яких осіб. Їхній обсяг прибутку за один календарний рік не повинен перевищувати 300 тис. грн.

2️⃣ До другої групи належать ФОП, які здійснюють госп. діяльність з надання послуг населенню, роботу, пов’язану з ресторанним господарством, продажем або виробництвом продукції. Вони повинні відповідати наступним критеріям:

✅ Сума доходу не повинна перевищувати 1,5 млн грн.;

✅ Кількість працюючих осіб не повинна бути більше 10 людей.

При цьому винятком є ФОП, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009: 2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і каменів. Такі підприємці належать виключно до 3-ої групи, якщо відповідають її умовам.

3️⃣ Третья група – це ФОП, у яких кількість людей, які перебувають у трудових відносинах з ними, ніяк не обмежена, а також юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми, сума грошових коштів яких не перевищує 5 мільйонів гривень. При цьому вид діяльності може бути будь-який. Однак, є обмеження, описані в Податковому кодексі України.

4️⃣ Четверта група – це виключно підприємства, які займаються сільськогосподарською діяльністю, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються на календарний місяць залежно від виду діяльності ФОП. Рішення за розміром ставок приймають сільські, селищні, міські ради або ради об’єднаних територіальних громад.

В окремих випадках для ФОП 1-3 груп встановлюється ставка єдиного податку у розмірі 15%:

? до суми перевищення обсягу доходу;

? до прибутку, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до 1 або 2 групи або непередбачуваної для них;

? до прибутку, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків;

? до прибутку, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Для юросіб 3-ї групи в таких випадках застосовується подвійний розмір ставок єдиного податку.

Хто не має права бути платником єдиного податку 1-3 груп?

Залежно від роду діяльності та певних умов не всі юрособи та ФОП можуть бути платниками 1, 2 і 3 групи. До таких належать такі види діяльності та умови:

✅ організація, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерські або тоталізатор);

✅ обмін валюти;

✅ виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

✅ видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів і каменів (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів);

✅ видобуток, реалізація корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

✅ в сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування;

✅ управління підприємствами;

✅ надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, яка не підлягає ліцензуванню);

✅ продаж предметів мистецтва та антикваріату, або організація торгів (аукціонів) ними;

✅ організація, проведення гастрольних заходів;

✅ ФОП, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009: 2005), діяльність у сфері аудиту;

✅ ФОП, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їхні частини, загальна площа яких перевищує 100 м2, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їхні частини, загальна площа яких перевищує 300 м2;

✅ страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

✅ якщо в статутному капіталі сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%;

✅ представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

✅ нерезиденти;

✅ платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок форс-мажорних обставин.

База оподаткування для всіх груп єдиного податку

Для 1 і 2 групи ставка єдиного податку в 2019 році в Україні абсолютно не залежить від отриманого прибутку і є фіксованою в разі, якщо не перевищено максимальний обсяг річного доходу.

Якщо говорити про 3 групу, то ставка єдиного податку нараховується у відсотках від доходу, отриманого від провадження діяльності і відповідно сума єдиного податку не є фіксованою.

Прибутком платника єдиного податку є:

? Для ФОП: дохід, отриманий у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. В дохід не включаються пасивні доходи у вигляді відсотків, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, що належить ФОП.

? Для юросіб: будь-який дохід в будь-якій формі, включаючи дохід представництв, філій, відділень, в тому числі в іноземній валюті (перерахунок в гривню).

Дохід не включає:

⚠️ ПДВ;

⚠️ суми за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

⚠️ фінансова допомога, яка була повернена протягом року;

⚠️ суми кредитів;

⚠️ суми, які були отримані з Пенсійного фонду та інших держфондів, в тому числі загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетів або цільових фондів, програм;

⚠️ суми повернення покупцеві, в тому числі аванс, передоплата;

⚠️ суми за оплату товарів (робіт, послуг), вартість яких була включена до доходу юрособи при нарахуванні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу ФОП;

⚠️ суми коштів і вартість майна зі статутного капіталу;

⚠️ суми надміру сплачених податків і зборів, і суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

⚠️ дівіденди.

Єдиний податок в 2019 році в Україні для виробників сільськогосподарських товарів, що відносяться до четвертої групи, має кілька особливостей. Базою оподаткування є:

⚜️ нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року;

⚜️ нормативна грошова оцінка для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) з урахуванням певного коефіцієнта індексації.

Для платників єдиного податку 4 групи розмір ставок податку з 1 га сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель і їхнього розташування (у відсотках бази оподаткування):

❗️ рілля, сінокоси і пасовища (крім гірських зон та поліських територій, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту) – 0,95%;

❗️ рілля, сінокоси і пасовища в гірських зонах та на поліських територіях – 0,57%;

❗️ багаторічні насадження (крім гірських зон та поліських територій) – 0,57%;

❗️ багаторічні насадження в гірських зонах та на поліських територіях – 0,19%;

❗️ землі водного фонду – 2,43%;

❗️ сільськогосподарські угіддя, що знаходяться в умовах закритого грунту – 6,33%.

Звітність платників єдиного податку

Відповідно до Податкового кодексу встановлено два терміни подання декларацій:

? Календарний рік для 1, 2 і 4 групи (термін подачі декларації – до 9 лютого);

? Календарний квартал 2019 роки для 3-ї групи (термін подачі декларації: 1-й квартал – до 10 травня, півріччя – до 9 серпня, 9 місяців – до 9 листопада, рік – до 11 лютого 2020 р.)

Звіти можна подавати безпосередньо в податковій, заповнивши спеціальний бланк (див. нижче) або відправити в електронному вигляді або поштою.

Якщо у Вас є бухгалтер або інша людина, яка буде йти в податкову для здачі звітності, то у нього обов’язково повинна бути довіреність від ФОП. Щоб подати декларацію в електронному вигляді, потрібна наявність ЕЦП (електронний цифровий підпис). Отримати ЕЦП можна безкоштовно в податковій, в якій ви числитеся, надавши для цього оригінали паспорта та ІПН (ідентифікаційний код). Крім цього, у Вас повинен бути USB-флеш-накопичувач, званий в народі просто “флешка”. Поштою декларацію потрібно відправляти не пізніше 5 календарних днів до закінчення терміну подачі і тільки через Укрпошту цінним листом з повідомленням про доставку.

Але варто звернути пильну увагу, що подання декларації не звільняє платника податків від звітності по: ПДВ, ЄСВ, ПДФО та інших зборів.

Терміни сплати ставки єдиного податку для різних груп

Платники єдиного податку 1 і 2 груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Можливо провести разову авансову оплату відразу до кінця календарного року, але не більше.

! Для платників єдиного податку 1 і 2 груп терміни сплати НЕ переносяться, навіть якщо кінцева дата припадає на вихідний день. В такому випадку, потрібно оплачувати єдиний податок в останній робочий день перед 20-м числом.

У разі невикористання праці найманих осіб, платники єдиного податку 1 і 2 груп звільняються від сплати єдиного податку протягом 1 календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів .

Платники єдиного податку 3-ї групи сплачують єдиний податок протягом 10-ти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за звітний квартал. У 2019 кінцевими датами для сплати єдиного податку будуть:

✅ I квартал – 18 травня;

✅ II квартал – 17 серпня;

✅ III квартал – 19 листопада;

✅ IV квартал – 19 лютого.

Платники єдиного податку 4-ї групи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають податкову декларацію на поточний рік за встановленою формою; платять податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в таких розмірах:

✅ у I кварталі – 10 відсотків;

✅ у II кварталі – 10 відсотків;

✅ у III кварталі – 50 відсотків;

✅ у IV кварталі – 30 відсотків;

Заповнення декларації єдиного податку для 1, 2, 3 групи

На скріншоті показаний приклад заповнення податкової декларації платника єдиного податку – ФОП (ФОП) 3 групи. Для цієї групи податкову декларацію потрібно здавати щокварталу. На прикладі показаний податковий період – півріччя. Потрібно розуміти, що розділ V. “Визначення податкових зобов’язань за єдиним податком” заповнюється зростаючим підсумком з початку року, тобто в даному випадку потрібно враховувати загальну суму доходу за півріччя.

У зазначеному вище прикладі, загальний дохід за півріччя склав 100 000 грн. ФОП 3 групи платить податок тільки 5% від загального доходу, порушень не було. Сума до сплати складає 5 000 грн, але це за півріччя. Від неї віднімається сума, сплачена в 1 кварталі – в даному випадку 3 000 грн. Відповідно, різницю між цими сумами (в даному прикладі 2 000 грн) і необхідно сплатити як суму єдиного податку за поточний період.

Клікнувши на посилання нижче, Ви можете завантажити безкоштовно новий бланк для заповнення податкової декларації єдиного податку зі змінами, внесеними згідно Указу Міністерства фінансів №369 від 17.03.2017.