В яких випадках учасники справи можуть користуватися правовою допомогою?

В яких випадках учасники справи можуть користуватися правовою допомогою?

Частиною першою статті 15 ЦПК України встановлено, що учасники справи мають право користуватися правничою допомогою.

✅ Відповідно до частини першої статті 137 ЦПК України витрати, повязані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

✅ За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

✅ Відповідно до пунктів 1, 2 частини третьої статті 141 ЦПК України при вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує:
? чи повязані ці витрати з розглядом справи;
? чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, в тому числі, чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес.

✅ Частиною восьмою статті 141 ЦПК України визначено, що розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у звязку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

? Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом пяти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

✅ Відповідно до частини четвертої статті 137 ЦК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:
1️⃣ складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

✅ Відповідно до частини четвертої статті 137 ЦК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:
1️⃣ складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);
2️⃣ часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);
3️⃣ обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;
4️⃣ ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

✅ У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

✅ Обовязок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

☝️ При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію РЕАЛЬНОСТІ адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію РОЗУМНОСТІ їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін.

✅ Відповідно до частин першої та третьої статті 134 ЦПК України разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) РОЗРАХУНОК суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести в звязку з розглядом справи. Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

⚠️ Позиція Верховного Суду у справі № 748/41/20 (провадження № 61-18420св20):

✅ Скасовуючи додаткове рішення суду першої інстанції про стягнення з ОСОБА_7 на користь відповідачів понесення витрат на професійну правничу допомогу адвоката, апеляційний суд дійшов ПРАВИЛЬНОГО висновку про відсутність у матеріалах справи документів про оплату витрат на професійну правничу допомогу адвоката, оформлених у встановленому законом порядку.

⚠️ Апеляційний суд, встановивши, що матеріали справи містять договори про надання правової допомоги від 23 січня 2020 року, укладені між адвокатом Шевченком О. А. та відповідачами: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , додаткові угоди до цих договорів від 31 липня 2020 року та акти приймання-передачі наданих послуг від 04 листопада 2020 року, однак на підтвердження факту отримання коштів від клієнта на оплату гонорару стороною відповідачів не надано документів про оплату витрат на професійну правничу допомогу адвоката, оформлених у встановленому законом порядку, а зазначені АКТИ ПРИЙОМУ – ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ НЕ МОЖУТЬ бути належним, допустимим та достовірним доказом факту оплати гонорару адвоката, дійшов правильного висновку про відсутність підстав для задоволення заяви про ухвалення додаткового рішення щодо стягнення таких витрат.

✅ Залишаючи без змін постанову Чернігівського апеляційного суду від 04 листопада 2020 року, касаційний суд погодився з правовими висновками, викладеними апеляційним судом про те, що склад та розмір витрат, повязаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі.

⚠️ На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані:
? договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.),
? документи, що свідчать про ОПЛАТУ гонорару та інших витрат, повязаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження).

Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.